Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Vũ Quang

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 5192 hồ sơ

- Đã xử lý: 5289 hồ sơ

99.9%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HUYỆN VŨ QUANG
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Vũ Quang 
Địa chỉ: Thị trấn Vũ Quang - huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh. 
Số điện thoại: 02393814036; Email: ubvuquang@hatinh.gov.vn.